Řada venkovních detektorů BEDO Ajax nyní zahrnuje DualCurtain Outdoor, který dokáže monitorovat až 30 metrů perimetru a účinně chrání přístupy k oknům, dveřím, plotům a výlohám.

Venkovní detektory mohou být pro profesionály často utrpením. Přírodní podmínky, horko, déšť a sníh vyvolávají spoustu falešných poplachů. Díky zkušenostem s vývojem vlastních optických systémů a softwarových filtrů falešných poplachů jsme začali pracovat na venkovním detektoru pohybu s úzkým zorným úhlem.

A vytvořili jsme něco výjimečného. BEDO Ajax DualCurtain Outdoor kombinuje patentované systémy čoček, vysoce flexibilní nastavení a nový algoritmus proti falešným poplachům, osvědčený na milionech spuštění. To vše funguje na baterie po mnoho let.

Dva detektory v jednom těle

Každý prvek DualCurtain Outdoor je ztělesněním myšlenky technické přesnosti. Hladké linie, zapuštěné čočky a maskovací senzory vytvářejí uhlazené tělo odolné proti dešti. Montážní panel SmartBracket umožňuje jednoduše a bezpečně připevnit detektor k povrchu a zároveň uzavřít panel nastavení.

Strany detektoru se nastavují nezávisle. Pomocí ovládacích prvků na zadním panelu můžete určit detekční vzdálenost pro každou stranu, aktivaci detekce v oblasti v blízkosti detektoru a vertikální posun zorného pole o 3°, aby části vyčnívající z fasády nebránily výhledu na detektor.

V aplikaci Ajax lze ovládat každou stranu detektoru zvlášť: zapnout/vypnout IR nebo maskovací senzory, nastavit jejich trvalou aktivitu bez ohledu na režim střežení a nastavit citlivost. Aplikace umožňuje flexibilně nastavit interakci s hlásičem – nastavit zpoždění vstupu/výstupu, propojit aktivaci sirén s určitou stranou nebo vytvořit automatizační scénář pro poplach hlásiče.

DualCurtain Outdoor chrání i ty nejodlehlejší oblasti díky dosahu připojeníaž 1700 metrů od rozbočovače. A ve složitých lokalitách mohou prodlužovače dosahu signálu ReX pomoci vybudovat robustní ochranu perimetru bez ohledu na rozsah.

Dvojité filtrování proti falešným poplachům

Díky dvěma IR senzorům na každé straně je systém DualCurtain Outdoor účinný proti falešným poplachům. Detektor nereaguje, pokud pohyb zaznamenal pouze jeden senzor. Pokud jsou aktivovány oba senzory, detektor aktivuje speciální digitální algoritmus ELSA. Ve zlomku sekundy provede ELSA třístupňovou analýzu signálu, odfiltruje přírodní vlivy a zvířata a dojde k závěru, zda vyvolat poplach, či nikoli.

 

Tři fáze digitálního algoritmu ELSA

1. Analýza formy

ELSA porovnává průběhy signálů z infračervených senzorů. Oba tvary musí odpovídat pohybu objektu, který vyzařuje teplo v chráněném prostoru. Formy by se měly shodovat v libovolném směru: buď kolmo, nebo podél směru optiky detektoru. Ve stejné fázi se analyzuje intenzita signálu, aby se zohlednila vzdálenost zdroje tepla od snímačů a jeho velikost.

2. Porovnání vzorů

Amplitudy signálu se ověřují s databází vzorů. K jejímu vytvoření jsme analyzovali miliony testovacích spuštění detektorů Curtain typu na lidech, zvířatech, světlech a dalších přírodních rušivých vlivech za různých povětrnostních podmínek. Signály musí odpovídat vzorům, které jsou typické pro lidi.

3. Ověření času

Pokud signály z obou infračervených senzorů odpovídají podmínkám – zda se jedná o pohyb, který je typický pro člověka – systém ELSA porovná časové intervaly, když se signály spustí a určí, zda horní a dolní senzor zaznamenaly pohyb synchronizovaně.

Vývoj Curtain detektoru

Po analýze slabých míst venkovních Curtain detektorů jsme vybavili DualCurtain Outdoor jedinečnou technologií pro rozšíření chráněného prostoru. Když je zapnuta funkce detekce blízké oblasti, horní infračervený snímač detektoru získá další úzký sektor záběru, nasměrovaný pod úhlem 40 stupňů dolů. To pomáhá detekovat pohyb při pokusu o narušení v těsné blízkosti samotného těla detektoru DualCurtain Outdoor, čímž je vyřešen problém mrtvého úhlu (typický problém těchto detektorů). Tato patentovaná technologie společnosti BEDO Ajax je nepostradatelná pro ochranu fasád a složitých architektonických staveb.