Rušení rádiové komunikace je považováno za hlavní nedostatek bezdrátových systémů. Často se setkáváme s názorem, že na to stačí vybavení, které si můžete koupit “na každém rohu” za pár stovek.

Rozhodli jsme se tedy popsat jaké to doopravdy je, jaké jsou skutečné schopnosti rušiček a jak se jim systém Bedo Ajax brání.

Rušení představuje záměrný vznik interference, tak aby znemožnila komunikaci v určitém rádiovém spektru. Rušičky signálu pracují v určitých specifických frekvencích stejných jako má zařízení, které mají rušit. Pokud jsou frekvence rozdílné, tak k žádnému rušení nedojde. Rušení může být zaměřené jednak vůči jednotlivým čidlům a zabezpečovacímu systému jako celku.

Jaké typy rušiček existují?

Rušičky jsou buď zaměřené na jedno konkrétní pásmo nebo nebo jsou širokospektrální a mohou tak rušit více komunikačních technologií najednou. Kapesní rušičky o velikosti běžného telefonu mají omezený výkon, mohou tedy zabránit přenosu dat na vzdálenost 5-15m bez jakýchkoli překážek.

Pevné rušičky mají mnohem větší výkon a jsou i mnohem dražší. Obvykle ty s nejvyšší cenou mají větší dosah i šířku rušeného pásma. Čím větší šířka či výkon tak rušička vyžaduje větší příkon a tím i dodatečné chlazení, protože se docela zahřívají. Čím nižší rušená frekvence tím musí být i větší antény.  Rušička, která by pokryla až 100 m ve volném prostoru už má poměrně velké rozměry a potřebuje 220V napájení.

Občas se se vyskytují i podomácku vyrobené rušičky, ale i ty vyžadují drahé zesilovače a jejich sestavení vyžaduje specializované znalosti.

Jak BEDO Ajax odolává rušení?

Centrální jednotka Hub používá jednak GSM připojení a ethernet  připojení k Ajax Cloudu. Pro komunikaci čidel s Hubem se využívá unikátní rádiový protokol Jeweller. Tam kde je GSM signál silný je obtížené jej rušit na větší ploše, protože výkon vysílačů operátorů je mnohem silnější.

V případě kdy se přeruší spojení s cloudem i přes kabelový Ethernet, tak systém ohlásí poplach. I bez připojení centrální jednotka stále registruje poplachy a aktivuje sirény. Po obnovení připojení se všechny poplachové zprávy odešlou jednak vám tak i na případný pult centrální ochrany.

Rušičky, které by uměly rušit přes několik zdí 2G i 3G signál i rádiové pásmo, které využívá Jeweller se nedají běžně koupit. Pokud by se i přesto někdo snažil narušit pásmo Jewelleru – systém jednak přeladí na jinou frekvenci a oznámí to uživatelům i případnému pultu centrální ochrany přes Ethernet spojení. Stejně tak při případné ztrátě komunikace jakéhokoli čidla s centrálou.

Jak chránit systém před rušením

1) Centrální jednotku instalujte na skryté místo, mimo dohled z oken a dveří. Zároveň pamatujte na to, že umístnění musí umožňovat dobré spojení s čidly.

2) Používejte vždy všechny dostupné komunikační kanály v Hubu (GMS i Ethernet – pevný internet)

3) K modemu, který máte od poskytovatele internetu si pořiďte záložní zdroj. V případě výpadku elektřiny budete mít spojení stále dostupné. Dnes se dají záložní zdroje pořídit již od 1000 Kč a navíc vám ochrání modem i před přepětím.

Závěr

Podle bezpečnostních expertů krádeže probíhají dost často tak, že se zloději vloupají do nemovitosti, pokusí se rychle odpojit zabezpečovací systém a elektřinu, následně se ukryjí poblíž a čekají zda se objeví někdo z bezpečnostní agentury. Pokud nikdo nedorazí, tak pokračují.
Systém Bedo Ajax díky stálému připojení na cloud je schopen vždy detekovat rušení jakéhokoli signálu. V momentu kdy dojde k odpojení centrální jednotky od cloudu nebo jednotlivých čidel od hubu se o tom uživatelé i případný pult centrální ochrany ihned dozví. Ne všechny bezdrátové systémy se chovají tímto způsobem – u jiných typů to nemusíte zjistit.